Disclaimer

De website met internetadres http://www.t-jagtplan.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van het Jagtplan en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeŽn, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Wijkvereniging t jagtplan. Wijkvereniging t jagtplan behoudt al haar rechten voor.

Wijkvereniging t jagtplan machtigt u delen van deze site voor niet commerciŽle doeleinden te kopiŽren mits voorzien van bronvermelding. Indien het gaat om een electronische reproductie van informatie dient u een link op te nemen naar onze website: www.t-Jagtplan.nl met vermelding dat deze informatie afkomstig is van 'de Wijkvereniging 't Jagtplan'. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijkvereniging t jagtplan,verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via wijkvereniging@t-jagtplan.nl

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Wijkvereniging t jagtplan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Wijkvereniging t jagtplan behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie.

Elk bericht dat u per elektronische post naar deze website stuurt wordt op een niet-vertrouwelijke basis behandeld. Dit impliceert dat Wijkvereniging t jagtplan deze berichten vrijelijk kan reproduceren, publiceren of op enige andere manier gebruiken voor welk doel dan ook. Privacy gevoelige informatie wordt bij eventuele reproductie, publicatie of anderszins weggelaten.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden (zie Google) en over wie Wijkvereniging t jagtplan geen controle kan uitoefenen. Wijkvereniging t jagtplan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen.