Feb. 2005 Jeu de boule-baan
Tijdens het gesprek met de heer Oudshoven op 16 februari hebben wij ook de slechte staat van de jeu de boule-baan besproken. Een volledig drainagesysteem aanleggen behoort helaas niet tot de (financiŽle) mogelijkheden. Er is nu overeengekomen dat bekeken wordt welke mogelijkheden er zijn om de jeu de boule-baan in zo goed mogelijke staat te brengen.
Verder worden er op het Meuteplein nog een drietal prullenbakken geplaatst en hebben wij verzocht op het Meuteplein de afvoerputten te laten leegzuigen omdat het regenwater niet goed wegloopt.
Dit was het nieuws voor nu, we zien u graag volgende week bij het ophalen van de contributie.

2004. Renovatie
De 1e oplevering van het renovatieproject van onze wijk heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij deze ronde is alleen de gemeente aanwezig geweest. De geconstateerde gebreken worden in januari hersteld waarna de 2e oplevering plaatsvindt. Daarbij zal iemand van het bestuur van de wijkvereniging aanwezig zijn.
Naar aanleiding van het wijkverenigingnieuws van november zijn er bij Ron van Ede een 9-tal meldingen van bewoners gekomen m.b.t. de renovatie. Deze meldingen zijn voor Kerst aan de gemeente doorgegeven en zullen bij de 2e opleveringsronde worden besproken.

2004. Infrastructuur
Op de Jachtlaan en een klein gedeelte van de Prins Hendriklaan is de renovatie in volle gang. Hierna zullen wij met de gemeente een inventarisatie maken van de op te lossen gebreken die geconstateerd zijn. Als u nog suggesties heeft aangaande gebreken (zoals verzakte stoepen, afgebroken muurtjes etc.) kunt u deze melden via ons e-mail adres Wijkvereniging@t-Jagtplan.nl . 
De aansluiting van de Leyenseweg en de Meutelaan, welke te hoog is, wordt aangepast bij de renovatie van de Leyenseweg.

2004. Hondentoilet
Het hondentoilet in de wijk wordt in de zomer een maal per week schoongemaakt en in de winter een maal per twee weken.

2004. Speeltuin
De klankbordgroep "speeltuin" heeft met de gemeente een aantal voorstellen voorbereid die in 2003 aan de kinderen in de wijk zijn voorgelegd.
Zij konden uit de speeltoestellen een keuze maken. Er is gekozen voor een zandspeeltoestel voor de kleinere kinderen een "apenkooi"voor de kinderen vanaf 6 jaar. Daarnaast is er een voetbal/basketbal veld ingericht.
In het voorjaar zijn enkele omwonenden van de speeltuin, het bestuur van de wijkvereniging en een afvaardiging van de gemeente met elkaar in gesprek gegaan om enkele "problemen"en openstaande punten op te lossen. Tijdens dit gesprek zijn de zandheuvels, de beplanting, het gras en de verharding van het voetbalveld besproken.De gemeente heeft voor de zomervakantie enkele aanpassingen doorgevoerd. Door de kinderen, ouders en omwonenden wordt de speeltuin als een enorm succes ervaren, maar de wij komen nog terug op de verharding en de gele paden. Er blijven altijd nog wensen overÖ.